บริษัท ดีไอ  โซลูชั่น  จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9/90  ซอยเอกชัย 99/2 ถนนเอกชัย-กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร10150
TAX ID: 0105558132433
Mobile : 081-5622-611